Vironia | Liitumine | Materjalid | Kontakt | Liikmetele | Avalehele
Korp! Vironia

Pildigalerii

Üritused

Otsing

Teade

VIRONIA
* Eesmärk »
* Ajalugu »
* Ametlikud üritused »
* Kultuur »
* Sport »
Orienteerumine »
* Välissuhted »
Sõbrad
E!K!L! »
Naiskorp!korp! »
Laias ilmas »
* Sümboolika »
* Välismärgid »
* Liikmed »
korp! Vironia

Sõprusorganisatsioonid

Karja osakunta

Karjalainen Osakunta

Soomes jagunevad üliõpilased osakondadesse (Osakunta) peamiselt maakondade järgi. Nii koondubki Karjala osakonna tegevus põhjakarjalaste vaba aja sisustamise ümber. Vaatamata sellele on organisatsiooni teretulnud ka üliõpilased teistest maakondadest.Karjalainen Osakunta juured ulatuvad 16. saj lõppu, mil kõik Ida-Soome, -Sava ja Karjala üliõpilased moodustasid ühe tervikulise "rahvuskonna", keda tunti nime all Viburgienses. 1905.a jaguneti peamiselt organisatsiooni suuruse tõttu Savo ja Karjala osakondadeks.


V-Dala

Västmanlands-Dala  nation

Västmanlands-Dala nation on vanim siiani tegutsev natsioon Uppsalas. Asutatud 1639 Västmanlandi ja Dalarna maakondade tudengite poolt. Kuna transport oli tol ajal kallis, siis kujunes sellest kohtumispaik maalt tulnud tudengitele, end koduselt tundes säilitati traditsioonid ning arendati seltsielu. V-Dala, nagu teda lühendatult kutsutakse, täidab ka täna seda funktsiooni, kuigi vaid 2/3 liikmetest on nimetatud maakondadest. 4500-ni ulatuva liikmeskonnaga on ta suuruselt teine natsioon Uppsalas, mille tihe üritustekava sisaldab regulaarseid tantsu-ja muusikaõhtuid ning stiilipidusid, millest osa on avatud ka külalistele. Lisaks sellele tegutsevad kõikvõimalikud huviringid, tegeletakse spordiga ning antakse välja oma ajalehte. Spetsiaalne töögrupp tegeleb välistudengitega, abistades neid olmes ning tutvustades Rootsit, Uppsalat ning V-Dalat vahetusüliõpilastele.


korp! Selonija

Korp! Selonija

Asutatud 1880 Riias
Korp! Selonija oli esimene Riia Polütehnikumi juures asutatud baltlaste korp!. Tervelt 17 aastat kulus enne kui peamiselt saksa korp!korp! koosnev C!C! neid ametlikult tunnustas. Sõprussidemed on kestnud Riia-ajast tänaseni ja selonused on korp! Vironia üritustel oodatud ning igapäevased külalised.


korp! Talavija

Korp! Talavija

Asutatud 1900 Riias
Loetud päevad pärast korp! Vironia asutamist loodud lätlaste korp! oli kolmas baltlaste korp!. Lätlastest üliõpilaste arv Riia Polütehnikumis kasvas kiiresti ja korp! oli talupoegade lastele võimalus sulada Riia akadeemilisesse seltsiellu.


korp! Concordia Rigensis

Korp! Concordia Rigensis

Asutatud 1869 Riias
Peale teisest maailmasõjast tingitud pausi jätkati tegevust 1956. aastal Hamburgis. Korp! Concordia Rigensis on hetkel üks vanimaid tegutsevaid baltisaksa tudengiorganisatsioone.


Arkonia kilp

Korp! Arkonia

Lipukiri: Veritate ac Labore (Tõde ja töö)
Arkonia on vanuselt teine seni tegutsev korporatsioon Poolas. Asutatud 1879 Riias. Kuldaastateks kujunesid 1920 -1939. 1945 -1990 oli tegevus kodumaal peatatud, kuna kommunistlik võim keelas sedaliiki organisatsioonid  kui reshiimi ohustavad.  Sellele vaatamata toimusid vilistlaste iga-aastased kokkusaamised Varssavis ning Londonis. Taasasutatud 1990.a. pärast kommunismi kokkuvarisemist.


Veletia kilp

Korp! Welecja

Asutatud: 1883 Riias
Riia Polütehnikumi juures asutatud ja pärast I Maailmasõda Poolas tegevus jätkanud korporatsiooni seovad korp! Vironiaga sõprussidemed Riia C!C! kaudu. Lisaks sõlmiti 24. veebruaril 1936 sõprusleping.
Teise Maailmasõja aegsed segaduse paiskasid korp! Welecja liikmed laiali mööda maailma. 29.03.2003.a. toimus Varssavis Welecja 120. aastapäevale ja aktiivse tegevuse taasalustamisele pühendet kommeršš.
 

Korp! Vironia 2018; vironia@vironia.ee

Vironia | Liitumine | Materjalid | Kontakt | Liikmetele